Energielabels

Energie besparen, kosten besparen en voldoen aan het verplichte, minimale energielabel. Joost Hofman kan u daarbij helpen!

Zelf uw energie-en waterverbruik monitoren en controleren. Wij adviseren u over de mogelijkheden en leren u hoe u het energieverbruik kunt inzien en begrijpen op uw smartphone, tablet of computer. Hofman Technisch Advies kan ook structureel uw energieverbruik online monitoren en u regelmatig informeren en adviseren.

Energie Prestatie Adviseur

Het energielabel moet opgesteld worden door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf. HTA heeft deze certificatie. Joost Hofman is EPB adviseur, EPA-W opnemer en EPA-W adviseur en daarmee gecertificeerd in energielabeling van utiliteitsgebouwen en woningen. Nog veel belangrijker is misschien nog wel het aanvullende maatwerkadvies; op basis van de huidige gas- en electraverbruiken wordt een reële inschatting gemaakt van het energieverbruik na toepassing van bepaalde voorgestelde energiebesparende maatregelen. Ook wordt dan inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor het energielabel.

Utiliteit

Bij de verkoop, verhuur of herfinanciering van een pand is een EPA-U label verplicht. Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben.

Met een energiezuinig pand bespaart u enorm op uw energieverbruik en draagt u bij aan een duurzame samenleving. Een ander positief effect van een energiezuinig pand is de verbetering van het werkklimaat het effect hiervan op de productiviteit.

Ingewikkeld en tijdrovend? HTA kan u helpen. Wij komen uw pand bekijken en zullen alle benodigde punten inspecteren. Dit zijn onder meer de bouwkundige staat, installaties en gebruiksapparatuur. Met alle informatie maken wij een advies op maat waarin duidelijk staat wat u moet doen om uw pand te laten voldoen aan de eisen. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij de uitvoering van het advies.

Een paar soorten panden zijn de uitzondering op de regel. Panden die niet verplicht zijn een energielabel te hebben zijn:
• Bedrijfspanden die 100% voor opslag worden gebruikt
• Bedrijfspanden die 100% als werkplaats worden gebruikt
• Bedrijfspanden met religieuze functies
• Monumenten.

Dit neemt niet weg dat energiebesparing ook voor deze panden zeer interessant en belangrijk is.

Woningbouw

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere
energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, niet zuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven. Als je een label hebt ontvangen is deze 10 jaar geldig.

Joost Hofman is een ervaren adviseur met een groen hart voor energiebesparing. Hij komt u graag adviseren hoe u uw woning, woon-, school- of kantoorgebouw energiezuiniger kunt maken.

Hierbij wordt ook gekeken naar het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan); welke investeringen zijn al gepland voor de komende jaren of kunnen misschien naar voren/achteren geschoven worden. Bij het leggen van zonnepanelen op daken is het verstandig om eerst de huidige conditie van het dak op te nemen en eventueel eerst het dak te isoleren en de dakbedekking te vervangen voordat besloten wordt om zonnepanelen te leggen. Een combinatie van werkzaamheden kan vaak ook financieel aantrekkelijk zijn.