Over HTA

Joost Hofman is de oprichter van Hofman Technisch Advies en hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren, realiseren en onderhouden van woningen, scholen, winkels, sportcomplexen en utiliteitsgebouwen.

Het adviesbureau is in 2012 opgericht in mijn stellige persoonlijke overtuiging dat we anders om moeten gaan met energie. Het is mogelijk om comfortabel te leven en te werken met gebruikmaking van minder energie. Bewustwording van het energieverbruik is daarin een hele belangrijke eerste stap: Weten wat je verbruikt en weten hoe je verbruik is opgebouwd. Met monitoring kun je heel veel te weten komen en besparen zonder direct grote investeringen te doen. In plaats van eerst investeren in zonnepanelen op daken kan beter geïnvesteerd worden in het verlagen van het elektriciteitsverbruik door toepassing van LED-verlichting, energiezuinige pompen en ventilatoren.

Daarnaast kunnen we veel meer gebruik maken van hernieuwbare energiesoorten zoals: zonne- en windenergie.

Het is vaak mogelijk om in een woning of gebouw relatief eenvoudig gebruik te gaan maken van duurzame energie. Naast het feit dat de onderneming hierdoor een beter “milieu-imago” krijgt wordt energie bespaard. Installatiebedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het adviserend traject. Hofman Technisch Advies kan (installatie)bedrijven adviseren in de inpassing van duurzame besparingsmogelijkheden en ook de bijbehorende subsidiemogelijkheden.

Ook ben ik EPB adviseur, EPA-W opnemer en EPA-W adviseur en daarmee gecertificeerd in energielabeling van alle utiliteitsgebouwen.

Wesite: www.kalisvaart.info

Kalisvaart

Technisch beheer

Website: www.tbtom.nl

TECHNISCH BURO TOM

Technisch installatiebedrijf

Website: www.rivusol.com

RIVUSOL

Zonneboilerfabrikant

Website: www.ikbenra.nl

IK BEN RA

Zonneboilerfabrikant

Website: www.zeinchildcare.nl

ZEIN CHILD CARE

Kinderdagverblijf

website: www.mvgm.nl

MVGM

Vastgoed

Website: www.maregroep.nl

Mare Groep

Re-integratie en ontwikkelbedrijf