Bedrijfspanden

Kantoren en andere bedrijfspanden zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Daarnaast zijn bedrijven sinds 1 juli 2019 verplicht om elke vier jaar aan de overheid te rapporteren welke energiebesparende maatregelen wel of niet worden uitgevoerd. Hofman Technisch Advies helpt organisaties om aan deze verplichtingen te voldoen.

Werkzaamheden

 • Opstellen energielabel
 • Uitwerken maatwerkadvies naar energielabel C of stapsgewijze verduurzaming naar energielabel A
 • Opstellen advies vervangen verwarmingsinstallaties
 • Aanvraag EIA-subsidie
 • Aanvraag ISDE-subsidie
 • Informatieplicht energiebesparing RVO + link naar site informatieplicht van RVO
 • Milieubarometer (+ link naar site milieubarometer)

Meer informatie

Energielabels

Energielabels moeten opgesteld worden door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf. HTA heeft deze certificatie. Joost Hofman is EPU-detail adviseur en is daarmee gecertificeerd in energielabeling voor woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. En voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Daarnaast is hij gecertificeerd voor het opstellen van maatwerkadviezen: op basis van de huidige gas- en elektraverbruiken wordt een reƫle inschatting gemaakt van het energieverbruik na toepassing van bepaalde voorgestelde energiebesparende maatregelen. Ook wordt dan inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor het energielabel.

Uitzonderingen

Een paar soorten panden zijn de uitzondering op de regel. Panden die niet verplicht zijn een energielabel te hebben zijn: 

 • Bedrijfspanden die 100% voor opslag worden gebruikt
 • Bedrijfspanden die 100% als werkplaats worden gebruikt
 • Bedrijfspanden met religieuze functies
 • Monumenten.

Dit neemt niet weg dat energiebesparing ook voor deze panden zeer interessant kan zijn. 

Met een energiezuinig pand bespaart u enorm op uw energieverbruik en draagt u bij aan een duurzame samenleving. Een ander positief effect van een energiezuinig pand is de verbetering van het werkklimaat en het effect hiervan op de productiviteit.

Het proces

Intake

Elke samenwerking begint met een vrijblijvend intakegesprek, waarin we met elkaar de wensen en mogelijkheden bespreken. Moet het pand verduurzaamd worden? Wat zijn de beste maatregelen? Wat is de beste combinatie van maatregelen financieel gezien? Moeten de Erkende Maatregelenlijsten energiebeparing (EML) worden ingevuld? Zijn er subsidiemogelijkheden? Allemaal zaken die, samen met de technische analyse van het pand, van invloed zijn op de te maken (installatie)keuzes en leiden tot een advies op maat.

Advies

Hofman Technisch Advies is specialist in:

 • Maatwerkadviezen voor energiebesparing.
 • Opstellen van energielabels.
 • Opstellen van rapportages op basis van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML).*
 • Subsidieaanvragen (Energie-investeringsaftrek (EIA) en/of Investeringssubsidie duurzame energie en energie besparing (ISDE).**
 • Opstellen milieubarometer.

* Rapportage van de EML vindt plaats in het eLoket, waarvoor eHerkenning nodig is. HTA heeft eHerkenning niveau 3 en kan voor u als intermediair rapporteren.

** De EIA en/of ISDE moeten al aan het begin van het verduurzamingsproces aangevraagd worden.

Uitvoering

Naast het maken en toelichten van het energieadvies kan HTA u ook assisteren bij de uitvoering van het verduurzamingsproces:

 • Aanvragen van offertes bij aannemers en/of installateurs.
 • Beoordelen van de offertes op compleetheid.
 • Controleren of de aannemer of installateur de juiste materialen in het werk toepast.

Oplevering

Als alle verduurzamingswerkzaamheden zijn uitgevoerd kan een eindcontrole worden uitgevoerd. Het definitieve energielabel wordt opgesteld en geregistreerd in de landelijke database. Ook kan de subsidieaanvraag worden afgerond.

unsplash