VVE's

Bij het kopen of verbouwen van een huis komen er veel vragen op je af. Ga je de woning meteen verduurzamen? Wát ga je precies verduurzamen? Isoleren? Zo ja, wat ga je isoleren? Hoe dik? Wel/geen warmtepomp? Compleet van het gas af? Wat kost het? Wat levert het op? Vaak zie je door de bomen het bos niet meer. Hofman Technisch Advies helpt particulieren met de verduurzaming van hun woning. Het uitgangspunt daarbij is om te werken volgens het volgende principe (trias energetica):

Het proces

Intake

Elke samenwerking begint met een vrijblijvend intakegesprek, waarin we met elkaar de wensen en mogelijkheden bespreken. Daarbij komen veel verschillende vragen aan de orde. Zijn er specifieke wensen vanuit de VvE? Is er een MJOP beschikbaar? Zijn er naast koopwoningen ook huurwoningen in het complex? Is er voldoende budget beschikbaar of is een duurzaamheidslening noodzakelijk? Allemaal zaken die, samen met de technische analyse van de appartementen, van invloed zijn op de te maken (installatie)keuzes.

Advies

In het maatwerkadvies worden de volgende zaken opgenomen:

 • Opstellen energie-index en energieplan op maat.
 • Energielabel.
 • Wat kan het beste nu gedaan worden, wat kan eventueel in een latere fase? (in overeenstemming met MJOP).
 • Wat moet nu alvast worden gedaan om in een latere fase eenvoudig door te gaan (zonder slopen van zaken die in eerdere fases gedaan zijn).
 • Aandacht voor zaken als behaaglijkheid, comfort en geluid.
 • Subsidiemogelijkheden.

Uitvoering

Naast het maken en toelichten van het energieadvies kan HTA u ook assisteren bij de uitvoering van het verduurzamingsproces:

 • Aanvragen van offertes bij aannemers en/of installateurs.
 • Beoordelen van de offertes op compleetheid.
 • Controleren of de aannemer of installateur de juiste materialen in het werk toepast.

Oplevering en afronding

Als alle werkzaamheden door de aannemer en/of installateur zijn uitgevoerd kan een eindcontrole worden uitgevoerd om te controleren of alle werkzaamheden die in de opdracht zaten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
In deze fase van het proces kan HTA ook zorgen voor:

 • Subsidieaanvraag.
 • De afhandeling van de duurzaamheidslening.
 • Het opstellen van de definitieve energielabels na uitvoering van alle
  werkzaamheden .

Energielabels

Energielabels moeten opgesteld worden door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf. HTA heeft deze certificatie. Joost Hofman is EPU-detail adviseur en is daarmee
gecertificeerd in energielabeling voor woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.
En voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Daarnaast is hij gecertificeerd voor het
opstellen van maatwerkadviezen: op basis van de huidige gas- en elektraverbruiken
wordt een reële inschatting gemaakt van het energieverbruik na toepassing van bepaalde voorgestelde energiebesparende maatregelen. Ook wordt dan inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor het energielabel.

Contactinformatie

Telefoonnummer: 06-34741167

Gmail: j.hofman@hofmantechnischadvies.nl

unsplash